Đăng ký nhận thông tin

Thông tin căn hộ

Căn hộ A

Diện tích: 58.86 m2, 1 phòng ngủ, 1 WC

Căn hộ AHướng và vị trí căn hộ

Căn hộ B1

Diện tích: 82.62 m2, 2 phòng ngủ, 2 WC

Căn hộ B1Hướng và vị trí căn hộ

Căn hộ B2

Diện tích: 80.87 m2, 2 Phòng ngủ, 2 WC

Căn hộ B2Hướng và vị trí căn hộ

Căn hộ B2a

Diện tích: 80.87 m2, 2 phòng ngủ, 2 WC

Căn hộ B2aHướng và vị trí căn hộ

Căn hộ B3

Diện tích: 81.09 m2, 2 phòng ngủ, 2 WC

Căn hộ B3Hướng và vị trí căn hộ

Căn hộ B4

Diện tích: 82.52 m2, 2 phòng ngủ, 2 WC

Căn hộ B4Hướng và vị trí căn hộ

Căn hộ B5

Diện tích: 78.03 m2, 2 phòng ngủ, 2 WC

Căn hộ B5Hướng và vị trí căn hộ

Căn hộ C1

Diện tích: 111.04 m2, 3 phòng ngủ, 2 WC

Căn hộ C1Hướng và vị trí căn hộ

Căn hộ C2

Diện tích: 105.78 m2, 3 phòng ngủ, 2 WC

Căn hộ C2Hướng và vị trí căn hộ

Căn hộ C3

Diện tích: 102.28 m2, 3 phòng ngủ, 3 WC

Căn hộ C3Hướng và vị trí căn hộ

Căn hộ C4

Diện tích: 95.54 m2, 3 phòng ngủ, 2 WC

Căn hộ C4Hướng và vị trí căn hộ
TRỞ VỀ
Đăng ký nhận tin
http://rivapark.com.vn/
http://rivapark.com.vn/catalog/view/theme/